Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

WYKAZ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY DZIAŁDOWO

MIEJSCOWY PLAN NR 1

Uchwała Nr XIII/77/95 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.11.1995r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowości Uzdowo miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 11, poz. 42 z 11.05.1996r.

MIEJSCOWY PLAN NR 2

Uchwała Nr XIX/37/96 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.10.1996r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach:  Gnojno, Grzybiny, Jankowice, Mosznica, Ruszkowo, Turza Wielka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 37, poz. 148 z 30.12.1996r.

MIEJSCOWY PLAN NR 3

Uchwała Nr XXVI/32/97 Rady Gminy Działdowo z dnia 19.09.1997r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Turza Wielka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 26, poz. 142 z 27.11.1997r.

MIEJSCOWY PLAN NR 4

Uchwała Nr XXX/15/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 29.05.1998r. w sprawie Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Kramarzewo, Kisiny, Księży Dwór, Malinowo, Petrykozy, Pożary, Uzdowo, Wysoka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 21, poz. 103 z 28.07.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 5

Uchwała Nr XXXI/26/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 18.06.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Kisiny, Komorniki. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 112 z 17.08.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 6

Uchwała Nr XXXI/27/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 18.06.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Gnojno, Kisiny, Księży Dwór, Malinowo, Pierławki, Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 23, poz. 113 z 17.08.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 7

Uchwała Nr III/19/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Wysoka. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38 poz. 295 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 8

Uchwała Nr  III/20/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Pierławki. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38, poz. 296 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 9

Uchwała Nr III/21/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości  Księży Dwór. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38 poz. 297 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 10

Uchwała Nr  III/22/98 Rady Gminy Działdowo z dnia 30.12.1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Burkat. Dz. Urz. Woj. Ciechanowskiego Nr 38, poz. 298 z 31.12.1998r.

MIEJSCOWY PLAN NR 11

Uchwała Nr  XV/23/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Ruszkowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 692 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 12

Uchwała Nr  XV/24/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obszarach: złoża kruszywa "Grzybiny II" i Zakładów Górniczych Grzybiny, Brzeźno, Żabiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 57 poz. 730 z 18.09.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 13

Uchwała Nr  XV/25/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości Gnojenko. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 693 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 14

Uchwała Nr  XV/26/2000 Rady Gminy Działdowo z dnia 25.07.2000r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowości  Gnojenko. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 54 poz. 694 z 31.08.2000r.

MIEJSCOWY PLAN NR 15

Uchwała Nr  XVIII/64/01 Rady Gminy Działdowo z dnia 23.03.2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojno, Kisiny, Krasnołąka, Księży Dwór, Kurki, Malinowo, Pierławki, Uzdowo, Wysoka, Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 35 poz. 518 z 30.04.2001r.

 

MIEJSCOWY PLAN NR 16

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  obejmujący obszar w granicach administracyjnych gminy uchwalony uchwałą nr V/27/03 Rady Gminy Działdowo z dnia 21 lutego 2003 r. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 43 z 2003 r. poz. 592

Załączniki graficzne do planu

 

MIEJSCOWY PLAN NR 17

Uchwała Nr XXIV/179/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Komorniki. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10, poz. 203.

MIEJSCOWY PLAN NR 18

Uchwała Nr XXIV/180/04 Rady Gminy Działdowo z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Księży Dwór. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 lutego 2005r. Nr 10, poz. 204. 

MIEJSCOWY PLAN NR 19

        Uchwała Nr XXXII/255/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06.01.2006r. Nr 5 poz. 117.

MIEJSCOWY PLAN NR 20

Uchwała Nr  XXXII/256/05 Rady Gminy Działdowo z dnia 28.10.2005r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo w miejscowościach: Burkat, Filice, Gnojenko, Gnojno, Jankowice, Kisiny, Klęczkowo, Komorniki, Krasnołąka, Księży Dwór, Niestoja, Petrykozy, Rywociny, Turza Wielka, Uzdowo, Wysoka i Zakrzewo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.12.2005 r. Nr 201 poz. 2104.

MIEJSCOWY PLAN NR 21

        Uchwała Nr VIII/51/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo  w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11.06.2007 r. Nr 83 poz. 1279.

MIEJSCOWY PLAN NR 22

Uchwała Nr XX/130/07  Rady Gminy Działdowo z dnia 28.12.2007r.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 stycznia 2008r. Nr 16 poz. 466.

MIEJSCOWY PLAN NR 23

Uchwała  Nr XXII/157/08  Rady Gminy Działdowo z dnia 18.04.2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo  w obrębach geodezyjnych Jankowice oraz  Mosznica. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.06.2008r. Nr  99 poz. 1727.

MIEJSCOWY PLAN NR 24

Uchwała  Nr XLV/336/10  Rady Gminy Działdowo z dnia 19.02.2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.04.2010r. Nr  44 poz. 778.

MIEJSCOWY PLAN NR 26

Uchwała  Nr XII/103/11  Rady Gminy Działdowo z dnia 15.11.2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 04.01.2012 r. poz. 2.

MIEJSCOWY PLAN NR 27

Uchwała  Nr XVII/152/12  Rady Gminy Działdowo z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9.05.2012r .  poz. 1479

MIEJSCOWY PLAN NR 28

Uchwała  Nr XXII/178/12  Rady Gminy Działdowo z dnia 16.07.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie Wysoka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29.08.2012r .  poz. 2353

MIEJSCOWY PLAN NR 29

Uchwała  Nr XXIX/240/13  Rady Gminy Działdowo z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla fragmentu wsi Burkat. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.07.2013r .  poz. 2353

MIEJSCOWY PLAN NR 30

Uchwała  Nr XXXIV/277/13  Rady Gminy Działdowo z dnia 21.06.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Burkat i Filice. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20.08.2013r .  poz. 2509

MIEJSCOWY PLAN NR 33

Uchwała  Nr V/24/15  Rady Gminy Działdowo z dnia 29.01.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębie geodezyjnym Grzybiny. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.03.2015 r. poz. 948.

MIEJSCOWY PLAN NR 34 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsi Gšsiorowo, Lipówka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2015 r.  poz. 2762.

MIEJSCOWY PLAN NR 35 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała  Nr X/62/15 Rady Gminy Działdowo z dnia 03.06.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo dla obszarów we wsiach Jankowice, Gąsiorowo, Mosznica, Lipówka. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.07.2015 r.  poz. 2763.

MIEJSCOWY PLAN NR 36 - NIEWAŻNOŚĆ w części

Uchwała  Nr XIV/94/15  Rady Gminy Działdowo z dnia 28.10.2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31.12.2015 r.  poz. 5307.

MIEJSCOWY PLAN NR 38

Uchwała  Nr XX/148/16  Rady Gminy Działdowo z dnia 22.04.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Działdowo w obrębach geodezyjnych: Petrykozy, Klęczkowo, Krasnołąka, Turza Wielka, Niestoja, Ruszkowo, Sławkowo, Pierławki, Burkat.  Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.06.2016 r.  poz. 2521. 

 

System Informacji Przestrzennej Baza Punktów Adresowych
- Portal Mapowy

Załączniki

V.27.03 Uchwała (269.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
V.27.03 Załącznik (46.8MB) Zapisz dokument  
XIII.77.95 (2.2MB) Zapisz dokument  
XIX.37.96 (18MB) Zapisz dokument  
XXVI.32.97 (3MB) Zapisz dokument  
XXX.15.98 (43.3MB) Zapisz dokument  
XXXI.26.98 (3.7MB) Zapisz dokument  
XXXI.27.98 (11.6MB) Zapisz dokument  
III.19.98 (4.9MB) Zapisz dokument  
III.20.98 (4.7MB) Zapisz dokument  
III.21.98 (5.7MB) Zapisz dokument  
III.22.98 (4.8MB) Zapisz dokument  
XV.23.2000 (5.4MB) Zapisz dokument  
XV.24.2000 (6MB) Zapisz dokument  
XV.25.2000 (4.4MB) Zapisz dokument  
XV.26.2000 (5.1MB) Zapisz dokument  
XVIII.64.01 () Zapisz dokument  
XXIV.179.04 (5.4MB) Zapisz dokument  
XXIV.180.04 (8.2MB) Zapisz dokument  
XXXII.255.05 (5.7MB) Zapisz dokument  
VIII.51.07 (945.9kB) Zapisz dokument  
XX.130.07 (50.4MB) Zapisz dokument  
XXII.157.08 (732.3kB) Zapisz dokument  
XLV.336.10 (1MB) Zapisz dokument  
XII.103.11 (2.1MB) Zapisz dokument  
XVII.152.2012 (39.4MB) Zapisz dokument  
XXII.178.2012 (820.6kB) Zapisz dokument  
XXIX.240.2013 (1MB) Zapisz dokument  
XXXIV.277.2013 (8.4MB) Zapisz dokument  
V.24.15 (566.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
X.61.15 (18.6MB) Zapisz dokument  
X.62.15 (16.9MB) Zapisz dokument  
XIV.94.15 (9.6MB) Zapisz dokument  
XX.148.16 (818.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XXXII.256.05 (61.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Świątkowska
Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2008-09-08 08:18:26
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2008-09-08 08:19:03
Ostatnia zmiana:2020-04-06 15:09:32
Ilość wyświetleń:22867

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij