Protokoły z XXVIII Sesji Rady Gminy Działdowo z dnia 25 września 2020 r.