OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Filicach – Etap I”

 

 

Informacja z otwarcia ofert.  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .  


Ogłoszenie o zmianie umowy.