Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2020.07.13

GKŚ.6220.20.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia,że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 18/2 obręb Pierławki, gmina Działdowo.

Z dokumentami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo.

W przedmiotowej sprawie jedna z nieruchomości, znajdującej się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oznaczona numerem 22, obręb Pierławki posiada nieuregulowany stan prawny, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa

– zawiadomienie strony następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie sołtysowi wsi Pierławki
– celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z tym wyjaśnia się, że Stronie postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia  się co  do  zebranych   w sprawie  dowodów  i  materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Jan Świniarski
Sekretarz Gminy

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Katarzyna Księżopolska
Data utworzenia:2020-07-14 10:15:23
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2020-07-14 10:15:33
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2020-07-14 10:19:44
Ostatnia zmiana:2020-07-14 10:36:09
Ilość wyświetleń:71

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij