OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie:
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Uzdowo

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.