OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.