Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

 

Serwis internetowy Państwowej Komisji Wyborczej  


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 


Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

 

Informacja dot. dyżuru urzędnika wyborczego

 

POSTANOWIENIE NR 5331-15/2020 KOMISARZA WYBORCZEGOW ELBLĄGU II z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28czerwca 2020r.

 

POSTANOWIENIE NR 532-19/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Działdowo z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PROTOKOŁY z losowań składów obwodowych komisji wyborczych.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (wyciąg)

 

Postanowienie Nr 5731-2/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie zwołania I posiedzenia ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (wyciąg)

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych w gminie Działdowo z uwzględnieniem pełnionych funkcji po ukonstytuowaniu się na posiedzeniach w dniu 18 czerwca 2020 r.Informacja w sprawie  godziny rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania.


Komunikat Wójta Gminy Działdowo o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej  nr 7 w Wysokiej.


Obwieszczenie PKW z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020r.


Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Informacja w sprawie godzin rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania tj 12 lipca 2020 r.

 

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Działdowo informuje, że 8 lipca weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Zgodnie z nowymi przepisami obwodowa komisja wyborcza w pierwszej kolejności zapewnia obsługę:
1) osób powyżej 60. roku życia,
2) kobiet w ciąży,
3)  osób z dzieckiem do lat 3,
4)  osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

 

Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.