Oświadczenia majątkowe Radnych

 

Przewodnicząca Rady WASIAK Krystyna

Oświadczenie majątkowe  

 

Z-ca Przewodniczącej Rady CHOJNACKA Ewa Jadwiga

Oświadczenie majątkowe

 

Z-ca Przewodniczącej Rady ROMAN Krystyna
Oświadczenie majątkowe

 

Radna BANAŚ Katarzyna Joanna                               
Oświadczenie majątkowe

 

Radny CHYLIŃSKI Krystian                         
Oświadczenie majątkowe  


Radny DOLIŃSKI Krzysztof                         
Oświadczenie majątkowe


Radny GIESEK Mariusz                                
Oświadczenie majątkowe

 

Radna GIETKA Anna     
Oświadczenie majątkowe


Radny JAROSZEWSKI Bogdan

Oświadczenie majątkowe    


Radna KRYSIAK Elżbieta                    
Oświadczenie majątkowe


Radna LEMAŃSKA Sylwia                   
Oświadczenie majątkowe


Radna STACHEWICZ Ewa                   
Oświadczenie majątkowe

 

Radny SZUDREWICZ Jacek Kazimierz         
Oświadczenie majątkowe   

 

Radny ŚWIERCZEWSKI Zdzisław  
Oświadczenie majątkowe

 

Radny WISZOWATY Mateusz
Oświadczenie majątkowe