Oświadczenia majątkowe

 

 

Wójt Gminy - Mirosław Zieliński  oświadczenie majątkowe    

Sekretarz - Jan Świniarski          oświadczenie majątkowe                                   

Skarbnik - Beata Antoszewska     oświadczenie majątkowe