OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Dostawy

E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w gminie Działdowo.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.  


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Transmisja z otwarcia ofert.