Zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.  

 

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (.pdf)

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (.docx)

PROTOKOŁY z losowań składów obwodowych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie powołania ObKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (wyciąg)