ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Działdowo na rok szkolny 2020/2021