OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie podaje do publicznej wiadomości nowe taryfy na wodę i ścieki obowiązujące od 01.02.2020 roku na terenie gminy Działdowo zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zaopatrzenie w wodę:

·         za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Uzdowo, Grzybiny, Myślęta, Kramarzewo,  Turza Wielka, Niestoja, Burkat, Filice, Ruszkowo, Lipówka, Mosznica, Jankowice, Gąsiorowo, Sławkowo, Kurki, Kisiny, Gnojno, Gnojenko, Zakrzewo, Petrykozy, Rywociny, Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołąka, Sękowo, Bursz w wysokości- 3,07 zł/m3 brutto.

·         za dostawę wody dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców w miejscowościach: Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór, Komorniki, Rudolfowo, Malinowo w wysokości  - 3,24 zł/m3 brutto.

 

Odprowadzanie ścieków:

·         za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Uzdowo –  5,98 zł/m3 brutto.

·         za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowościach: Kramarzewo, Pożary, Gąsiorowo, Burkat w wysokości – 5,73 zł/m3 brutto.

·         za zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych do oczyszczalni w miejscowości Działdowo w wysokości- 6,02 zł/m3 brutto.