Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

GKŚ.6850.1.2019

 Działdowo, 13.12.2019 r.

                                                                                                                                                                                                                              

WYKAZ   NIERUCHOMOŚCI

Wójt  Gminy Działdowo działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z  późn. zm.)   podaje do  publicznej   wiadomości   wykaz   nieruchomości  przeznaczonych  do  oddania  w UŻYCZENIE:                         

 

Lp

Położenie nieruchomości

gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie

 

0znaczenie   nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości ,

 

Powierzchnia nieruchomości

Księga wieczysta

Opis   nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

 

 

                                                        

1

           2

            3

                  4

5

6

                     7

1

Obręb  BURKAT

 

 

 

 

  Działka  nr  294/2

 0,2841 ha

KW  EL1D/00025962/4

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

2

Obręb   FILICE

 

 

  Działka nr 121 

 0,1443 ha  

KW  EL1D/00020972/2

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

3

Obręb   GĄSIOROWO

  Działka nr 30/2

 0,0942 ha

KW  EL1D/00027915/4

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

4

Obręb   GNOJENKO

  Działka nr  54/1  

 0,2617 ha

KW  EL1D/00020614/5

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

5

Obręb   GNOJNO

 Działka nr  696/3

 4,7594  ha

KW  EL1D/00021919/0

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

6

Obręb   JANKOWICE

 Działka nr  144

 0,2004 ha

KW  EL1D/00027143/1

Nieruchomość zabudowana

- lokal mieszczący  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

7

Obręb   KISINY

 Działka nr  709

 0,1911 ha

udział 690/1000

KW  EL1D/00036599/8

Nieruchomość zabudowana

- lokal mieszczący bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

8

Obręb   KRAMARZEWO

 Działka nr  114

 0,1020 ha

KW  EL1D/00031971/5

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

9

Obręb   KRASNOŁĄKA

Działka nr  170

 0,2889 ha

KW  EL1D/00020143/2

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

10

Obręb   KURKI

Działka nr  20/2

 0,2578 ha

KW  EL1D/00021759/0

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

11

Obręb   MOSZNICA

Działka nr  33/1

 0,0920 ha

KW  EL1D/00026177/1

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

12

Obręb   NIESTOJA

Działka nr  153/2

 0,0972 ha

KW  EL1D/00025865/4

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

13

Obręb   MYŚLĘTA

Działka nr  126/4

 0,0489 ha

KW  EL1D/00020682/2

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

14

Obręb   PETRYKOZY

Działka nr  212

 0,0881 ha

KW  EL1D/00024943/8

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   bibliotekę i świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

15

Obręb   PIERŁAWKI

Działka nr  110

 0,0226 ha

KW  EL1D/00019374/0

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

16

Obręb   POŻARY

Działka nr  27

 0,1273 ha

KW  EL1D/00024632/5

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

17

Obręb   RUSZKOWO

Działka nr  132/10

 0,8263 ha

KW  EL1D/00026301/0

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

18

Obręb   RYWOCZYNY

Działka nr  49/2

 0,1108 ha

KW  EL1D/00020620/0

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

19

Obręb   TURZA  WIELKA

Działka nr  185

 0,0762 ha

KW  EL1D/00024496/9

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

20

Obręb   UZDOWO

Działka nr  354

 0,1045 ha

KW  EL1D/00018810/2

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

21

Obręb   WYSOKA

Działka nr  147

 0,5864 ha

KW  EL1D/00024688/2

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

22

Obręb   ZAKRZEWO

Działka nr  75/2

 0,1959 ha

KW  EL1D/00023697/1

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

23

Obręb   SZENKOWO

Działka nr  101/2

0,1436 ha

udział 3711264/10000000

KW  EL1D/00032930/3

Nieruchomość zabudowana

lokal  mieszczący bibliotekę  i  świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

24

Obręb   KSIĘŻY  DWÓR

Działka nr  38/15

 0,0722 ha

KW  EL1D/00030075/7

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

25

Obręb   GRZYBINY

Działka nr  56/3

 0,3376 ha

KW  EL1D/00022607/7

Nieruchomość zabudowana

budynkiem kultury mieszczącym   świetlicę

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową  Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

26

Obręb    GRZYBINY

Działka nr  56/5

 0,4590 ha

KW  EL1D/00024496/9

Nieruchomość zabudowana

budynkiem  kultury

Oddanie  w bezpłatne użyczenie na czas nieokreślony  pod działalność statutową Biblioteki - Centrum Kultury Gminy Działdowo

 

8. termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy;

9. zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;

10. cena nieruchomości - nie dotyczy;

11.wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użyt. wiecz. - nie dotyczy;

12.wysokość opłat  z tytułu umowy użyczenia - nie dotyczy;

13. termin do złożenia wniosku na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - nie dotyczy;

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 13.12.2019 r. do dnia 03.01.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje o przedmiocie użyczenia można uzyskać w Urzędzie Gminy Działdowo, pokój  nr 11, tel. 236970712. 

Załączniki

Wykaz nieruchomości (255.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Kordalska Ewa
Data utworzenia:2019-12-13 14:20:37
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2019-12-13 14:20:38
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2019-12-13 14:26:00
Ostatnia zmiana:2019-12-13 14:30:29
Ilość wyświetleń:252

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij