OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Działdowo i jednostek organizacyjnych Gminy Działdowo w okresie 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.