OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Gmina Działdowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 

Uwaga zmina terminu składania ofert - do 25.11.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ po zmianach

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia