OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Przebudowa drogi gminnej nr 187024N w miejscowości Burkat.