Oświadczenia majątkowe

 

 

Wójt Gminy - Mirosław Zieliński  oświadczenie majątkowe   

Sekretarz - Jan Świniarski          oświadczenie majątkowe                                 

Skarbnik - Beata Antoszewska     oświadczenie majątkowe