Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688) do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursieofert na realizację zadania publicznego

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – kolonie z programem profilaktycznym

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Nr XLIV/380/18  Rady Gminy Działdowo z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

WÓJT GMINY DZIAŁDOWO

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego:

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – kolonie z programem profilaktycznym

I. Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

II. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

III. Członkiem Komisji może zostać osoba, która jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych.

IV. Członkiem Komisji może zostać osoba, która nie pozostaje wobec oferentów biorących udział
w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

V. Członek Komisji winien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z:  - Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

VI. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres: Urząd Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Działdowo (pok. nr 14) w terminie do 10 maja 2019 r., do godz. 15.30.

VII. Wójt Gminy Działdowo dokonuje wyboru przedstawiciela do komisji konkursowych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert, spośród złożonych do Urzędu Gminy Działdowo zgłoszeń.

VIII. Zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

IX. Kandydaci wytypowani do Komisji Konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

X. Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Działdowo)

XI. Klauzulę informacyjną  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (załącznik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Działdowo)

XII. Członkowie komisji konkursowej.

 1. Celem działania Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie analizy, dokonanie oceny oraz określenie propozycji wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadania publicznego.
 2. Do obowiązków członków Komisji Konkursowej należy w szczególności:
  1) czynny udział w pracach Komisji,
  2) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji,
  3) członkowie Komisji nie mogą ujawnić informacji o przebiegu prac Komisji podmiotom biorącym udział w konkursie oraz innym organizacjom pozarządowym.
 3. Skład Komisji Konkursowej określa Wójt Gminy Działdowo.
 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji określa Przewodniczący.
 5. Za uczestnictwo w pracach Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Wójt Gminy Działdowo

Mirosław Zieliński

Załączniki

Ogłoszenie (151.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgloszenia (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Klazula informacyjna dla kandydatów na członka komisji kolonia (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Justyna Rosińska
Data utworzenia:2019-04-15 08:04:01
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2019-04-15 08:04:05
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2019-04-15 08:21:20
Ostatnia zmiana:2019-04-15 09:58:45
Ilość wyświetleń:154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij