ZARZĄDZENIE Nr 62/2019

Wójta Gminy Działdowo

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie