Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.12.07

GKŚ.6220.13.2018 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Działdowo

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

zawiadamiam

że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni, przeznaczonej do chowu tuczników w ilości 1 636 szt. (229.04 DJP) w systemie bezściółkowym, rusztowym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (3 silosy paszowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe) na działce nr 180, obręb Burkat, gmina Działdowo, złożone zostało w dniu 12 października 2018r. uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji oraz wydane zostały uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – postanowienie z dnia 8 października 2018r. znak: WOOŚ.4221.57.2018.KT.1 oraz przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – postanowienie z dnia 29 listopada 2018r. znak: WA.RZŚ.436.1.269.2018.RZGW.IK.2 a także wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie opinia sanitarna z dnia 26 października 2018r. znak: ZNS.471.34.2018.

Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 7 stycznia 2019r. w Urzędzie Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Działdowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Działdowo,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Działdowo oraz sołectwa Burkat.

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Katarzyna Księżopolska
Data utworzenia:2018-12-07 12:35:28
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-12-07 12:35:31
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-12-07 12:39:09
Ostatnia zmiana:2018-12-07 12:39:15
Ilość wyświetleń:133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij