Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.12.04

GKŚ.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia,że wpłynęły do tutejszego Urzędu opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie (opinia sanitarna z dnia 19.03.2018r. znak: ZNS.471.12.2018),  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (opinia z dnia 18.07.2018r. znak: WOOŚ.4220.92.2018.ED.4) oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (opinia z dnia 26.11.2018r. znak: WA.RZŚ.436.1.331.2018.ZZ01.EPZ.2(WA.ZZŚ.436.88.2018)) stwierdzające o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Wkrą, w km 56+321 drogi 544 k/m Działdowo wraz z wykonaniem mostu objazdowego.

    Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

    W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysa wsi Kisiny – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Miasta Działdowo – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Robert Grajewski
Źródło informacji:Katarzyna Księżopolska
Data utworzenia:2018-12-04 14:26:16
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-12-04 14:26:26
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-12-04 14:34:18
Ostatnia zmiana:2018-12-04 14:36:03
Ilość wyświetleń:149

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij