Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 2018.05.15

GKŚ.6220.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)

Wójt Gminy Działdowo

zawiadamia, że w związku ze zmianą przez Inwestora alternatywnego wariantu przedsięwzięcia uwzględniającego ochronę systemu korzeniowego drzew, pismem z dnia 15.05.2018r. znak: GKŚ.6220.4.2018 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o ponowne wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Gralewo Stacja – Uzdowo w zakresie wzmocnienia nawierzchni oraz o określenie zakresu raportu, w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Działdowo, Referat Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pok. nr 11.

 

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Działdowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Księżodworskiej 10, przesłanie do sołtysów wsi Uzdowo, Myślęta – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz przesłanie do Urzędu Gminy Rybno – celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Metadane

Podmiot udostępniający:Katarzyna Księżopolska
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-05-17 09:43:51
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-05-17 09:44:03
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-05-17 09:47:57
Ostatnia zmiana:2018-05-17 09:48:50
Ilość wyświetleń:264

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij