Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek

Działdowo, 18 kwietnia 2018 r.

OR.0002.4.2018

KOMUNIKAT

            Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Księżodworska 10 odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Działdowo z proponowanym porządkiem dziennym:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.

4.      Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      Wolne wnioski i zapytania.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Działdowo na lata 2018-2027.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2018 r.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Filice wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność przez Gminę Działdowo nieruchomości położonej w obrębie Kramarzewo wchodzącej w skład Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30 oraz udział w nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 29 w miejscowości Pożary.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Działdowo.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/17 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Działdowo na stałe obwody głosowania.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sal gimnastycznych szkół prowadzonych przez Gminę Działdowo oraz upoważnienia Wójta Gminy do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych sal.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Działdowo za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIX/236/17 Rady Gminy Działdowo w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli zajęć rewalidacyjnych, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz norm zatrudnienia nauczycieli biblioteki szkolnej, nauczycieli świetlicy, nauczycieli oddziałów przedszkolnych w grupach zróżnicowanych wiekowo w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Działdowo.

18.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.

19.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2017.

20.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

21.  Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Działdowo za rok 2017.

22.  Sprawy bieżące.

23.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Mirosław Zieliński

Metadane

Podmiot udostępniający:Marta Nazarewicz
Źródło informacji:Robert Grajewski
Data utworzenia:2018-04-19 13:47:23
Wprowadził do systemu:Robert Grajewski
Data wprowadzenia:2018-04-19 13:46:36
Opublikował:Robert Grajewski
Data publikacji:2018-04-19 13:56:12
Ostatnia zmiana:2018-04-19 13:57:50
Ilość wyświetleń:304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij