OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Działdowo i jednostek organizacyjnych Gminy Działdowo w okresie 01.03.2018 r. – 31.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia