OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych w Gminie Dziadowo na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018.

 

OGŁOSZENIE

SIWZ

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA