OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont budynku mieszkalnego w Turzy Wielkiej.