Pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Gnojno, gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.
W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 807
o powierzchni 0,17 ha.