OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 

 

Informacja z otwarcia ofert. 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia