OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin i ich jednostek organizacyjnych należących do grupy zakupowej w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

 

 

informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty