Pierwszy ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie Rywoczyny,
gmina Działdowo, powiat działdowski, województwo warmińsko - mazurskie.
W ewidencji gruntów działka, oznaczona jest numerem 15/2 o powierzchni 0,60 ha.