OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ruszkowie, gm. Działdowo.

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Odpowiedź na zapytanie 1

Odpowiedź na zapytanie 2