OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej w

miejscowości Turza Wielka, gm. Działdowo