OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Turza Wielka, gm. Działdowo

 Numer ogłoszenia: 81507 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Załączniki:

- Ogłoszenie

- SIWZ

- Geologia

- Przedmiar

- Specyfikacja techniczna/Projekt/Oczyszczalnie przydomowe

- Odpowiedzi na zapytania

- Karta katalogowa MSV-R

- UWAGA! Zmiana załącznika do SIWZ - nr 4a