OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej - gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo.

UWAGA! Zmiana załącznika do SIWZ - nr 1 i 6.