OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych w gminie Działdowo