OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kisiny i Kurki, gm. Działdowo.

 

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Projekt  /  Obmiar  /  Specyfikacja techniczna

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

odpowiedź na zapytania_1

 

odpowiedź na zapytania_2

 

projekt budowlany - uzupełnienie 

 

dokumentacja geotechniczna