XXXI Sesja Rady Gminy Działdowo z dnia 30 września 2005 roku

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/240/05

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2005 rok.

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/241/05

w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/242/05

w sprawie wyboru banku do wykonania bankowej obsługi budżetu Gminy Działdowo, w tym jej jednostek organizacyjnych

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/243/05

w sprawie wspólnej z Gminą-Miastem Działdowo realizacji zadania inwestycyjnego

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/244/05

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Działdowo

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/245/05

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki z obrębu Burkat

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/246/05

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu działki z obrębu Uzdowo

 

 

UCHWAŁA Nr XXXI/247/05

w sprawie zgłoszenia kandydata do Ogólnopolskiego Plebiscytu „Najlepszy Samorządowiec 2005 roku”