KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY DZIAŁDOWO

 z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy

 

Informuję, że z dniem 01 czerwca 2020 r. zostaje uruchomiony bezpośredni dostęp do Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30  do 15.30.

Obowiązują następujące zasady obsługi interesantów:

1.     Wejście do Urzędu możliwe będzie głównym wejściem od ul. Księżodworskiej 10,

2.     Po wejściu do budynku Urzędu należy bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym znajdującym się w przygotowanym dozowniku, a następnie udać się do tymczasowego Punku Obsługi Interesanta ( parter ), gdzie zostanie podana informacja jak załatwić sprawę.

3.     W holu Urzędu będą mogły przebywać jednocześnie cztery osoby - jedna przy stanowisku obsługi, jedna przy Kasie oraz dwie oczekujące w kolejce,

4.     Należy zachować 1,5 – 2 metrowy dystans od innych osób znajdujących się w Urzędzie, przy jednoczesnym zakryciu ust i nosa ( maseczka ),

5.     Przy stanowisku obsługi interesanta oraz przy Kasie będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba.

 

KASA czynna w godz. od 8:00 do 13:00, wejście od ul. Księżodworskiej.

 

Nadal rekomendujemy załatwianie spraw w miarę możliwości na odległość poprzez:

1)    pozostawienie dokumentów w skrzynce wystawionej przed urzędem,

2)    przesłanie dokumentów na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP : ug_dzialdowo/SkrytkaESP , lub

3)    tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Działdowo , ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo. 

 

                                                                                        Mirosław Zieliński

    /-/ Wójt Gminy Działdowo


 


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP Urzędu Gminy Działdowo.

 


 

 

obrazek 

Urząd Gminy Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

tel. 0-23 697 07 00,  fax. 0-23 697 07 01

 


Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
 


 

Numer konta bankowego na które należy wpłacać należności z tytułu
 / podatków / opłaty skarbowej / innych należności / 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Olsztynie

96 1020 3541 0000 5102 0309 4547

 

 


 

System Informacji Przestrzennej Baza Punktów Adresowych
- Portal Mapowy